اسکید لودر JV

 شرکت بازرگانی آزابوعرضه کننده اسکید لودر و لودرهای چرخی است.ما دارای 10 مدل اسکید لودر با ظرفیت باربری 500 کیلو گرم تا 1200 کیلوگرم می باشیم. همچنین دارای 8 مدل از لودرهای چرخی با  ظرفیت باربری 1000 کیلوگرم تا 5000 کیلو گرم هستیم. اسکید لودرها و لودرهای چرخی ما می توانند با تجهیزات مکملی که آنها را نیز خودمان تامین می نماییم، مورد استفاده قرار گیرند.

لطفا برای دیدن تصاویر بیشتر از اسکید لودر ها و لودرهای چرخی قسمت پایین را مشاهده نمایید. برای جزییات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید